Tập đoàn Đa quốc gia MONSPACE đào tạo quản lý, bán hàng và lãnh đạo doanh nghiệp

Tập đoàn đa quốc gia MONSPACE đã tổ chức buổi đào tạo về quản lý, bán hàng và lãnh đạo doanh nghiệp vào ngày 14 tháng 4 (thứ sáu) từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại Khách sạn Quốc tế Pearl. Buổi đào tạo được thiết kế riêng biệt để phát triển kỹ năng cho các thành viên của MONSPACE.

Được thành lập vào năm 2014, TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA MONSPACE được dựng nên nhờ sự thành công của dự án hàng đầu, đó là MONSPACE Mall. Kể từ đó, tập đoàn đã mở rộng sang từ lĩnh vực thương mại điện tử sang các ngành khác như nông nghiệp, giải trí, du lịch, viễn thông, hàng không và nhiều nữa. Tập đoàn cũng đã xâm nhập các thị trường trên toàn cầu, bảo vệ tiếng tăm tăng trưởng nhanh chóng và ổn định của mình.

Sự thành công của tập đoàn có được không chỉ nhờ vào CEO Dato’ Sri Jessy Lai mà còn nhờ sự quản lý tuyệt vời, chiến lược bán hàng, dây chuyền sản xuất, đội ngũ xuất sắc và mục tiêu rõ ràng của công ty.

Vận hành một công ty đòi hỏi nhiều điều hơn lý thuyết và kiến ​​thức sách vở. MONSPACE đã tận dụng sự thành công và kinh nghiệm của mình bằng cách để nhân viên quản lý cao cấp chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên thông qua buổi đào tạo này.

Lớp học thực hiện trong ngày gồm các bài học về định vị và thái độ của lãnh đạo, chiến lược bán hàng, quản lý, công nghệ và sản xuất. Bằng nỗ lực này, tập đoàn hy vọng nhân viên của họ sẽ hiểu sâu hơn về quản lý doanh nghiệp.