Dato’ Sri Jessy Lai trở thành phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu và phát triển Tây Trung Quốc

Được thành lập vào năm 2014, TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA MONSPACE được dựng nên nhờ sự thành công của dự án hàng đầu, đó là MONSPACE Mall. Kể từ đó, tập đoàn đã mở rộng sang từ lĩnh vực thương mại điện tử sang các ngành khác như nông nghiệp, giải trí, du lịch, viễn thông, hàng không và nhiều nữa. Tập đoàn cũng đã xâm nhập các thị trường trên toàn cầu, bảo vệ tiếng tăm tăng trưởng nhanh chóng và ổn định của mình.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đa quốc gia MONSPACE – bà Dato’ Sri Jessy Lai tự hào nắm giữ vị trí phó chủ tịch của Hiệp hội xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển Tây Trung Quốc. Vai trò của bà là thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Malaysia.