Chúng tôi KHÔNG bổ nhiệm bất kỳ đơn vị nào đại diện cho Koperasi Monspace Berhad để bán cổ phần công ty

Chúng tôi nhận thấy một thông tin có liên quan đến MONSPACE được công bố và truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội và ứng dụng tin nhắn. Chúng tôi thông báo đến công chúng rằng các bài viết đó được đăng tải không được sự cho phép từ MONSPACE.

MON SPACE NET INC được niêm yết công khai trên sàn OTCQB US, không niêm yết trên NASDAQ. Chúng tôi không bổ nhiệm bất kỳ bên nào đại diện cho Koperasi Monspace Berhad để bán cổ phần công ty.

Chúng tôi PHỦ NHẬN TOÀN BỘ nội dung các bài viết này và khẳng định chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do các bài viết này gây nên. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại bất kỳ bên nào đã công bố thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm.

Để cập nhật tin mới nhất và chính xác nhất về MONSPACE, xin luôn luôn truy cập trang web chính thức hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected]