Chúng tôi KHÔNG bổ nhiệm bất kỳ đơn vị nào tổ chức những sự kiện ở Sabah

THÔNG BÁO
Chúng tôi nhận thấy một sự kiện tại Sabah có liên quan đến MONSPACE được công bố và truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội. Chúng tôi PHỦ NHẬN TOÀN BỘ nội dung các bài viết này và khẳng định chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do các bài viết này gây nên.

Chúng tôi KHÔNG bổ nhiệm bất kỳ đơn vị nào tổ chức các sự kiện ở Sabah. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại bất kỳ bên nào đã công bố thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm.

Vui lòng theo dõi trang web chính thức của chúng tôi để biết thông tin các sự kiện chính thức hoặc liên hệ [email protected]