CẢNH BÁO: Sách được xuất bản liên quan đến MonSpace

Mon Space Monspace Fake Warning Notice of Book Published Dato Sri Jessy Lai 2017 Malaysia China

THÔNG BÁO CẢNH BÁO
Chúng tôi nhận thấy một cuốn sách có liên quan đến Monspace (M) Sdn Bhd và/hoặc công ty liên kết của Monspace (dưới đây được gọi chung là “MONSPACE”) đang được lưu hành rộng rãi.

THÔNG BÁO này khẳng định rõ:

  1. Cuốn sách nói trên với bìa sách được thể hiện trên đầu trang đã được xuất bản và lưu hành mà không có sự đồng ý của MONSPACE;
  2. Cuốn sách nói trên chứa các hình ảnh và tuyên bố liên quan đến MONSPACE không chính xác và gây hiểu nhầm;
    MONSPACE là chủ sở hữu logo và tên công ty tương ứng đã được công khai trong cuốn sách trên và có đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ kèm theo;
  3. Logo và tên của MONSPACE đã được sử dụng mà không có sự đồng ý của MONSPACE, dẫn đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của MONSPACE.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả biện pháp pháp lý có thể để chống lại những ai được thấy đã xuất bản và/hoặc lưu thông sách trên hoặc bất kỳ tài liệu nào đã xuất bản và/hoặc lưu hành mà không có sự đồng ý của chúng tôi, hoặc bất kỳ ấn phẩm nào liên quan đến MONSPACE không chính xác và/hoặc gây hiểu nhầm hoặc bất kỳ ấn phẩm nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của MONSPACE.

MONSPACE (M) SDN BHD
No. 2A-G, 1,2&3, The Earth, Jalan Jalil 1, Bumi Bukit Jalil,
Lebuh Raya Puchong, Sungai Besi 57000, Kuala Lumpur

Để có thêm thông tin về thông báo này và về ấn phẩm gây hiểu nhầm, vui lòng liên hệ chúng tôi.