Các kênh kỹ thuật số chính thức của Tập đoàn đa quốc gia Monspace

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, Mon Space (M) Sdn Bhd trân trọng thông báo việc ra mắt & phát hành những kênh truyền thông kỹ thuật số chính thức của chúng tôi với mục đích giao tiếp với khách hàng, đối tác kinh doanh của mình
Nền tảng kỹ thuật số là không gian quan trọng để truyền thông trong thế giới kết nối kỹ thuật số ngày nay cho các công ty hướng tới tương lai, như là công cụ giao tiếp và truyền tải thông tin đến khách hàng và đối tác kinh doanh của họ.

Kể từ 2014, Mon Space (M) Sdn Bhd đã đóng vai trò tích cực và chủ động trong truyền thông kỹ thuật số vì cả hai mục đích kinh doanh & cộng đồng. Đạt được thành công lớn nhờ sự thuận tiện giao tiếp hai chiều với khán giả, chúng tôi tiếp tục đầu tư và mong muốn phát triển truyền thông kỹ thuật số, cũng như cách thức phương pháp này giúp cho các doanh nghiệp & cá nhân kết nối hơn.

Mon Space (M) Sdn Bhd nhận thấy có nhiều trang web phụ, hồ sơ trên mạng xã hội & các dạng truyền thông số khác làm ảnh hưởng đến cách một số người đánh giá công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tố cáo bất kỳ quyền sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát những hồ sơ kỹ thuật số nào không thuộc danh sách được liệt kê trong bài viết này.

Các kênh truyền thông số chính thức của chúng tôi trong danh sách dưới đây:

  • Trang web Dato’ Sri Jessy Lai chính thức: http://www.jessylai.com/
  • Trang Facebook Dato’ Sri Jessy Lai chính thức: https://www.facebook.com/datosrijessylai/
  • Tài khoản Twitter Dato’ Sri Jessy Lai chính thức: https://twitter.com/datosrijessylai/
  • Tài khoản Instagram Dato’ Sri Jessy Lai chính thức: https://www.instagram.com/datosrijessylai/
  • Tài khoản Weibo Dato’ Sri Jessy Lai chính thức: http://www.weibo.com/jessylai
  • Trang web Mon Space (M) Sdn Bhd chính thức: http://www.monspacea.com/
  • Trang Facebook Mon Space (M) Sdn Bhd chính thức: https://www.facebook.com/MonspaceOfficial/
  • Tài khoản Wechat chính thức: Wechat ID: MONSPACEGROUP

Chúng tôi muốn làm rõ cho tất cả khách hàng, đối tác kinh doanh, bạn bè & gia đình, cộng đồng nói chung biết rằng chúng tôi không sở hữu, vận hành, kiểm soát, có phần sở hữu hoặc quản lý bất kỳ hồ sơ mạng xã hội / trang web / kênh truyền thông số nào khác không được đề cập trong danh sách trên đây. Danh sách này cập nhật hiện tại vào ngày 1 tháng 3 năm 2017 và có thể được cập nhật thêm qua thời gian.

Theo Luật bản quyền của Malaysia năm 1987 (http://www.myipo.gov.my/hakcipta-akta), bất kỳ tài sản kỹ thuật số và không phải kỹ thuật số nào thuộc về hoặc liên quan đến công ty chúng tôi: MON SPACE (M) SDN. BHD. (1106071-M), được dùng bên ngoài nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi đã liệt kê phía trên mà không có sự đồng ý của công ty sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, kể cả thông báo gỡ bỏ từ DMCA (http://www.dmca.com/) nếu cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thông báo này, đừng ngại dùng mẫu liên hệ để liên lạc với chúng tôi.